messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0902459128

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Dieman.vn luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang Dieman.vn là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Dieman.vn yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại Dieman.vn

Các thông tin mà Dieman.vn có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

-  Cung cấp dịch vụ trên Dieman.vn mà thành viên yêu cầu;

-  Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Dieman.vn đến thành viên;

-  Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

-  Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;

-  Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dieman.vn;

-  Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin của thành viên được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.

Thành viên có thể yêu cầu Dieman.vn xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Dieman.vn

Copyright © 2022 dieman.vn. All Rights Reserved . Design web and SEO by FAGO AGENCY